Top drie van coachingsthema’s

door | 20 nov 2022

Ontwikkeling vanuit beloning

Als kind willen we vooral drie dingen: veilig zijn, ons gezien voelen en beloond worden voor dat wat we doen. Vanuit de beloning (of het gemis hieraan) ontwikkelen we ons vaak maar 1 kant op. De andere kant van de medaille wordt minder of niet ontwikkeld. Denk bijv. aan actief en hard werken richting je doel(en). De keerzijde: uitrusten en bijkomen wordt vaak vergeten, veracht (“niet zo lui zeg!”) of is onderontwikkeld en daardoor niet inzetbaar. Waarover meer in de volgende blog die gaat over Het Positief tegenovergestelde. Zo worden we een one-trick-pony. Als een kogelstoter met 1 hele krachtige arm, en 1 onderontwikkelt, zielig kipfileetje aan de andere kant…

Beide zijden ontwikkelen dus

Als we onze andere kant gaan ontwikkelen dan voelt dat vaak een beetje raar. En veelal zeggen volwassenen dan: “Zo ben ik niet, dat klinkt heel raar en onnatuurlijk”. Een duidelijker signaal voor een onderontwikkelde ‘spier’/vaardigheid kun je je niet wensen. De weerstand die we voelen is echt en respecteer ik. Vinden dus waar een beetje ruimte ligt om de ander benieuwd te laten worden wat die andere kant hen zou kunnen opleveren. Het vraagt vaak tijd en rust. Dan komen coachees meestal wel. Want er is ook last van de over-ontwikkelde kant. Bijv. een te van hard werken en (bijna) in een burn-out terecht komen.

De top drie van thema’s die ik in mijn coachingspraktijk vaak tegenkom

  1. Van onzekerheid naar zelfverzekerdheid
  2. Willen leren ontspannen (af van perfectionisme en altijd ‘aan’ staan)
  3. Grenzen willen stellen

Verder kun je denken aan talloze thema’s waar mensen mee worstelen. Hieronder een greep van ‘assen’ die daarbij een rol spelen. Ik wens eenieder van ons dat we beide kanten in onszelf ontwikkelen. Dus ja, hard werken en je best doen maar ook ontspannen/plezier maken en soms goed is goed genoeg. En alle keuzes hangen samen met draagkracht en draaglast. Voel eens wanneer je wat inzet!

Ene kant van de as Andere kant van de as
Hoog tempo hebben (sprinter) Vertragen (diesel), uitrusten
Perfectionisme Goed is goed genoeg
Aannames doen Bewust van zijn en checken bij de ander
Direct en duidelijk zijn Voorzichtig treden, diffuusheid, afwachten
Oordelend Empathisch
Inhoudsgericht Mensgericht met gevoelens
Micro-managen Helicopteren/uitzoomen/loslaten
Betrokkenheid Afstand nemen, aan de ander overlaten
Geven Ontvangen/durven vragen
Opgeruimdheid Rommeligheid
Doorzetten Opgeven/self care/dit is niet voor mij
Lage zelfreflectie Feedback vragen, je thema’s leren kennen
Focus/specifiek/helder/inzoomen Fenomenologisch kijken/achteruit leunen
Over-assertief, directief, sturend Terugtrekken, verlegen
Star, stevig, vasthoudend Flexibel, onderzoekend, meebewegend
Zelfvertrouwen Zoekend, onzeker
Gestructureerd Laten gebeuren, vloeiend, vrijheid
Geduldig, afwachtend Impulsief, vanuit een impuls aanvoelen
Regels volgen Eigen gevoel, buiten de lijntjes durven gaan
Planmatig Spontaan & speels
Taakgericht Sfeergericht
Grenzen stellen Grenzeloos zijn of ze niet voelen
Harmonie gedreven Conflict durven aangaan, discussie voeren
Negatief, kritiserend Positief, waarderend kijken
Zakelijkheid Iets over privé vertellen, onthullen
Gehoorzamen Voelen of dit bij je hoort en nee zeggen
Urgentiegericht De waan v/d ander kan wachten
Empirisch bewijzen Het is er dus het is waar
Denken/cognitie/brein Voelen/hart/ziel

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl