Tot welke groep behoor jij?

door | 20 jan 2021

Leren of laten?

Onder professionals zien we grofweg twee groepen professionals. De ene groep is hongerig en welwillend om te leren: zij voelen de drang zich regelmatig te ontwikkelen. Ze vergaren kennis en kunde en onderhouden dit gedurende hun gehele professionele carrière. Zij hebben een liefde voor leren en genieten ervan zich verder te ontplooien. Dit levert ze zelfverzekerdheid op #growthmindset. De andere groep staat meer in de diesel/relax modus en is happy en tevreden met het ontwikkelingsniveau welke ze bereikt hebben of weigert zelfs zich te scholen en voelen weerstand. Ze hebben geen/minder neiging of aandrang zich verder te willen verbeteren of ontwikkelen naar een hoger niveau #fixedmindset.

Leven in een VUCA wereld

VUCA is een afkorting die staat voor Volatile (vluchtig), Uncertain (onzeker), Complex en Ambiguous (onduidelijk en vaag). Dit zijn de vier kenmerken van de snel veranderende wereld waarin we leven. Als je jezelf niet blijft scholen mis je kansen, kom je onoverkomelijke problemen tegen op je pad waar je je niet op voorbereidt hebt.

Vooral op oudere leeftijd begint het dan vaak te knellen. De ingesleten patronen kenmerken zich vaak naar lagere zelfreflectie, aannames doen in plaats van vragen stellen, kritisch en negatief gedrag op de werkvloer. Dit heeft invloed op carrièrekansen en sfeer in het team. Wat een effect heeft op de productiviteit van het team.

Wasstraat

Zoals Stephen Covey al zo helder omschreef in zijn 7e eigenschap: “sharpen the saw”: je kunt geen bos omhakken met een botte zaag. Scherp hem regelmatig en schoon je competenties op en verbeter ze. Net als je auto die je zo nu en dan door de wasstraat haalt: je komt er weer helder, opgefrist en schoon uit. Kies voor het komend jaar iets waar je jezelf in wilt verbeteren. Kies niet alleen de inhoudelijke hard-skills kant, maar ook iets wat gaat over je Persoonlijk Leiderschap: je persoonlijke effectiviteit en kracht doet laten groeien.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl