Van High performer naar low energy

door | 20 aug 2019

De kanjer van de training

Hij kwam binnen in de training en dan bedoel ik: er kwam iemand binnen. Uitstraling, humor, als eerste met de billen bloot, stevige zelfkennis, soepelheid in beïnvloedsvaardigheden en communicatie. Tussen de regels door kunnen lezen en vanuit respect, empathie en begrip onderzoeken. Met zelfs verlangen naar nog meer persoonlijke groei. Ik was onder de indruk.

Een jaar later…

sprak ik de HRM’ster die me zei dat -na een jaar van dossier opbouw- deze kanjer was ontslagen. Ik was met stomheid geslagen. Dit was de deelnemer waar ik bewondering voor voelde. Hoe kon dit gebeuren? Ik bereikte hem via Linkedin en we belden. Hij vertelde me dat wat er over hem gezegd werd allemaal waar was. Dat zijn ontslag logisch was. En dat ie er volledig doorheen zat. Dit trauma zou lange tijd nodig hebben om van de herstellen.

Low energy

Hij vertelde me aangeslagen dat -door de immens hoge werkdruk – hij alles niet meer aankon. De eisen, verwachtingen, veel te zware KPI’s en krankzinnig hoge doelstellingen in veel te weinig tijd. Hij sliep bijna niet meer, kon zich niet meer concentreren, was kortaf, liep kantjes eraf om het allemaal af te krijgen. Een echte bully die zijn eindeloze to-do-lijst afvinkte. Een uitgeholde professional.

Herstel

Na zijn ontslag was hij vol in de burn-out terecht gekomen. Van voorafaan weer opbouwen: dag-nachtritme, lichte beweging, klusjes rund um Hauze. De zon op zijn gezicht voelen, weer in zichzelf thuiskomen, voorzichtig leuke dingen doen met zijn kinderen die hij de afgelopen jaren verloren was, mindfulness en goede gesprekken met thuis. Het gaat tijd vragen. Ik wens hem het allerbeste en heb er vertrouwen in dat deze kanjer weer kanjer kan worden, maar wel verrijkt, voorzichtiger en een leidinggevende die dit bij zijn nieuwe team kan voorkomen bij anderen.

Wat doe jij om vitaal te blijven? Wil je onderzoeken hoe je gezond in je lange loopbaan kunt blijven? Met topsport als achtergrond weet ik hoe je op vele vlakken procenten kunt pakken om vitaal als professional te blijven. Bel meteen met: 06 53 706 242.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl