Verbinding of geborgenheid

door | 16 dec 2014

Jij en ik in December

De maand van gezelligheid, warmte en intimiteit. Velen maken zich op voor de dagen waarin welvaart en welzijn wordt gedeeld. We zetten onszelf in voor verbinding en geborgenheid met de mensen om ons heen. Althans, daar lijkt het op. Maar wat betekenen deze twee woorden nou eigenlijk?

Van Dale rijdt een wit paard

Ik heb er het woordenboek op nageslagen op wat nou het verschil is tussen Verbinding en Geborgenheid. Van Dale geeft een aantal mogelijkheden bij het woord Verbinding: Samenvoegen, Aaneenvoeging, Vereniging, Relatie. Als het gaat over contacten tussen personen is het: Betrekking, Relatie. Over Geborgenheid is de Van Dale een stuk minder uitgebreid. Het staat voor: Veilig.

Een goede vriendin van mij is al jaren op zoek naar haar prins op het witte paard. Kwetsbaar als zij is hoopt ze elk jaar dat januari op november volgt. De decembermaanden, met al zijn clichés, zijn 31 dagen van kwelling, gemaakte gezelligheid en illusoir waar het vrede op Aarde betreft. Ze heeft dan geen vrede in haar hart maar verfoeid alles wat neigt naar kleffe saamhorigheid. Evenwel, ik dwaal af.

What’s app or What’s wrong? 

Die vriendin vertelde mij vorige week over een bijzondere gebeurtenis. Via een internet- netwerk was zij in contact gekomen met een man. Op het eerste gezicht, zo vertelde ze, viel zijn gezicht al op. Hij straalde een positieve energie uit en ze was zeer benieuwd hoe hij er uit zou zien. Ik vroeg haar of ze al contact met hem had opgenomen en dat bleek ook zo te zijn. Beiden bleken een fascinatie te hebben voor de Verbinding tussen mensen.

Hij stelde zichzelf op als people-manager: iemand die er is voor zijn mensen en hun krachten doet opbloeien in onderlinge samenwerking. Zo het leek een echte verbinder en met die mooie snoet wellicht een potentiële geliefde voor mijn lang zoekende vriendin. Ze vertelde mij dat zij kort na het maken van hun internetconnectie, continu aan het What’s App’en was geslagen. Elke ‘ping’ op haar mobiel was een bevestiging van een steeds stevig wordende verbinding tussen hem en haar. Nu weet ik hoe zij is en uit een goed en oprecht hart kan ik vertellen dat ze snakt naar die verbinding met een partner. Het over en weer app’en duurde de hele avond. Tussentijds zocht zij naar zijn adres en wat bleek; hij woonde aan de andere kant van de wijk. Zonder enige remmingen sprong ze om half 12 op haar fiets en reed naar zijn huis. Eenmaal voor zijn deur durfde ze niet aan te bellen maar liet hem via een berichtje weten dat ze voor de deur stond. Hij liet haar weten die actie totaal niet op prijs te stellen. En zo bleef hij opgeborgen in zijn eigen huis. De terugweg had ze huilend afgelegd. Ze vertelde het niet maar ik zag het in haar ogen.

Dit is privé

Ik had het met haar te doen juist omdat ik wist hoe goed ze het bedoelde en dat zij nimmer de intentie had om hem te gaan stalken. Het zette mijn ook wel aan het denken over verbinding en geborgenheid. Klaarblijkelijk was het tweede toch belangrijker voor hem dan het eerste, anders had hij de deur wel open gedaan. Ik vroeg aan haar of zij zich verkeken had op zichzelf en verbinding en geborgenheid door elkaar had gehaald. Ze wist daar eigenlijk geen antwoord op. “Misschien’, zo zei ze, “willen al die mensen op die internetsites alleen maar een virtuele verbinding en beschermen of verbergen wat ze privé willen houden. Geborgenheid is iets voor een gezin”, zei ze ietwat nors.

Nu, één week later, weet ik dat zij zich wel weer door de maand december heen zal slaan. Verrijkt met het idee dat het menig mens gaat om Geborgenheid en niet zozeer om Verbinding. Dat was ook wel te verwachten in onze geïndividualiseerde samenleving. Beschermen van wat je privé nog bezit. Het overige deel van uw privéleven is toch in handen van Mark Zuckenberg. Tot blogs en fijne dagen!

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl