Vijf handige vragen om te interrumperen

door | 1 mrt 2022

Die breedsprakige collega…

In de meeting neemt een collega veel spreektijd en herhaalt zichzelf veel. Hij meandert met voorbeelden, details en uitstapjes die niets met het onderwerp te maken hebben. Je ziet meerdere collega’s zich verbijten. Niemand breekt in, 1 persoon stelt zelfs een open vraag waarop de ander weer lekker doorbabbelt. Frustrerend toch?

Onze ouders leerden ons…

Als grote mensen praten ben je stil. Als kind interrumpeer je niet. Heel erg bedankt pap en mam. Nu ben ik groot en weet ik niet hoe ik de ander kan afremmen. Ik durf niet, heb geleerd dat dat onbeleefd en egoïstisch is. Maar is dat wel zo? Nee, soms is het nodig dat de ander een klein beetje ingedamd wordt. Met respect doch duidelijkheid.

Hoe doe je dat: keurig en effectief interrumperen?

Stel de volgende vraag als de ander ademhaalt (dat moet nl. echt gebeuren) dus goed observeren wanneer de borstkas omhooggaat. De volgende vragen helpen je dan:

  1. Kun je tot the point komen?
  2. Wat is de kern van je betoog/verhaal?
  3. Wat wil je dat ik meeneem uit je verhaal?
  4. Kun je me/ons in 3 zinnen samenvatten waar het hier om gaat?
  5. Wat wil je nog toevoegen wat je nog niet gezegd hebt?

Begrijpen we elkaar?

Ook helpt het om de ander veel meer en vaker te gaan samenvatten. Dit kun je doen met een zacht (en korte) stopgebaar en dan doorpraten: wacht even, ik wil zeker weten dat ik je goed begrijp. Klopt het dat je X, Y, Z? (Dit kun je ook een beetje ondeugend doen: nl., de samenvatting iets meer kleur geven van waar jij naar toe wilt). Ook helpt het om het gezamenlijke belang te benoemen: wat is belangrijk voor jullie beiden, het team, de organisatie of de klant?

Onderbreken doe je met de volgende zinnen:

  • Ik ga je even onderbreken
  • Moment, je zegt een hoop belangrijke dingen, laten bij X beginnen. Ik wil daar graag op aanhaken, nl. X, Y, Z.

Als je eenmaal het woord hebt moet je doorpraten. Het kan zijn dat de ander door je heen praat, hou vast en blijf je punt maken. Hetzelfde zachte korte stopgebaar kan daarbij helpen.

Succes!

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl