Waarom dóet een collega zo?

door | 20 jan 2020

Als kind…

groeide Erik op als enig kind in een gezin waar de ouders druk waren met hun werk. Erik was veel alleen en moest voor zichzelf zorgen. Hij werd gepest op school maar wist dat zijn ouders niets voor hem konden doen. Hij werd stiller, zonderde zich af in de schoolkantine, maakte zich zo onzichtbaar mogelijk en praatte met niemand over hoe hij zich voelde.

Als puber…

ging Erik voortijdig van school; hij haalde vrijwel alleen onvoldoendes en was inmiddels niet meer hanteerbaar. Ongeïnteresseerd, agressief tegen docenten en een pester. Hij ging werken in de fabriek. Hij werkte hard en leerde alles wat er nodig was. Zo nu en dan ontplofte hij en had ruzies met zijn teamleider en collega’s.

Als jongvolwassen medewerker…

trok Erik zich nog meer terug: hij ging nooit mee op teamuitjes en ging zijn eigen weg op het werk: at alleen in de kantine en overlegde niet met anderen over werk gerelateerde zaken. Hij bleef bozig en had door zijn negatieve, mopperende houding regelmatig conflicten met collega’s om hem heen.

Als 55-jarige…

was Erik z’n gedrag niet meer houdbaar. Hij was wekelijks driftig en negatief over alles. Zijn werkgever zag gelukkig ook zijn goede kanten: een hardwerkende medewerker met uitmuntend competenties. Iemand die je altijd kon bellen en ook met de feestdagen wilde werken omdat ie geen gezin had. Maar ook inmiddels niet meer te handhaven. Zijn teamleader sprak de magische woorden uit: “Waarom dóet iemand zo?”

Laatste strohalm

Tijdens het intakegesprek vertelt Erik hoe hij vast zit in zijn leven. Hij weet hoe hij zich gedraagt en vind dat ook niet okay. Maar hij weet niet hoe het te veranderen. Hij zich voelt zich niet gezien: als kind niet, als puber niet, als jongvolwassene en als medewerker niet. Hij wilde steun, een begrijpend, luisterend oor van een leidinggevende die oordeelvrij het gesprek met hem aangaat.

Mooie stappen

Erik leert voelen wanneer zijn temperatuur oploopt en hij boos wordt. Hij ontwikkelt nieuwe coping manieren om op een andere manier te reageren. Hij team om hem heen ontspant en de sfeer en samenwerking verbeteren traag doch gestaag. Ik ben trots op deze man: hij heeft het allemaal zelf gedaan in het leven. En nu vraagt hij hulp, neemt het aan en verandert zichzelf langzaam naar een nieuwe Erik. #chapeau!

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl