Waarom twijfel zo waardevol is

door | 7 feb 2016

Moment van afweging
In de encyclopedie staat bij twijfel: “onzeker gevoel over wat je moet doen” en aarzeling, twijfeling, besluiteloosheid. De stam twij- is verwant aan het woord voor het getal twee.

Descartes’ wijze van twijfelen
De Franse filosoof Descartes stelde dat men aan alles kan twijfelen: ‘Het is zeker dat ik op dit moment twijfel, dus dat ik denk. Alles wat ik buiten mij waarneem zou bedrieglijk kunnen zijn, alles wat ik maar kán denken zou onwaar kunnen zijn, maar dat ik denk, betekent dat ik besta’. Het bekende adagium van Descartes hangt daarmee samen “Dubito, ergo cogito, ergo sum” (ik twijfel, dus ik denk, dus ik ben).

Waarom twijfelen zo goed voor ons is
Het voelt vaak onprettig maar twijfelen brengt ons veel goeds. Je intuïtie geeft een signaal af welke maakt dat je de voortgang (tijdelijk) staakt en overweegt wat de juiste keuze is.
Ken je dat? Je deelt je droom met een ander en dankzij 1 kritische vraag/opmerking van de ander voel je al je energie in je weg vloeien en je gaat twijfelen. Sommigen stoppen wellicht met hun plan. Stel je voor dat de led lampen ontwerper dit had gedaan? Al het enthousiasme verandert terstond in weifeling. Je laat het wel uit je hoofd om je plannen voortaan met anderen te delen. En dat het er samen over hebben is nu juist zo krachtig: het brengt je namelijk bij risico’s die je zelf in je optimisme wellicht over het hoofd ziet.

Het positief tegenovergestelde…
…. is realiteit: kritisch onderzoeken waar de valkuilen van je plan/droom/doel liggen en hoe je die kunt oplossen. Creatief denken inzetten en vanuit eigen kracht kijken naar wat jij wilt (in plaats de gedachten en verwachtingen van anderen overnemen) en de wereld daarmee verbeteren. Bewust afwegen, oplossingen bedenken en vierkant achter je keuze blijven staan.

Dingen die je kunnen helpen zijn:

  1. Wat is mijn doel/droom/plan/stip op de horizon (en visualiseer hoe deze er uit ziet: droom en maak een bijv. moodboard)
  2. Waar zit mijn twijfel: schrijf je gedachten op een flipover en bespreek deze met anderen (specialisten maar ook de mensen om je heen) en welke kritiek heeft de ander waar ik wat mee kan?
  3. Wat kunnen oplossingen zijn en wat moet ik daarvoor inzetten, wat heb ik nog te leren, te ontwikkelen of te regelen?
  4. Welke 1e stap ga ik zetten en welk realistisch tijdspad kies ik? Maak deze zo volledig mogelijk. Zorg voor een snel succesmoment om momentum en energie te creëren. En vier je eerste succes!
  5. En uiteindelijk: leer te ‘zijn’ met het gevoel van risico: dit hoort namelijk ook bij ieder nieuw en uitdagend plan.

Hierna begint het eindeloze harde werken. Maar je werkt aan jouw eigen doel. Doen dus. Die Bed & Breakfast in zuid Frankrijk. Maar wel met een gedegen plan welke je zekerheid geeft.
Succes!

Bijdrage van Erna van Lingen

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl