Wanneer bij jij je KLUTS kwijt?

door | 20 feb 2024

De Homo Sapiens

De mens heeft een voorliefde voor snel en hard werken, actief ingrijpen en inzoomen op het detail. Kijk naar hoe onze artsen opgeleid worden: een ieder heeft zijn specialisme en zo verliezen we het holistisch kijken naar (in dit voorbeeld) het gehele lichaam en hoe de onderdelen elkaar ALTIJD beïnvloeden. Het zijn radars die in elkaar vallen en samen het tempo en beweging maken. Zo is het ook in bedrijven, we denken veelal in hun (de ander afdeling) en wij en dat creëert partijen/kampen.

Hoe vertragen?

Het herkennen van de gejaagdheid, het oordeel en advies geven. Deze even uitstellen en de K.L.U.T.S. erbij pakken: Kijken, Luisteren, Uitvragen, Toetsen en Samenvatten. De techniek sluit volledig aan bij L.S.D. (luisteren, samenvatten en doorvragen). Bij de KLUTS wordt het toetsen expliciet gemaakt. Snappen we elkaar volledig, bedoelen we hetzelfde?

Iedere meeting 1 x

De kern van KLUTS is het kijken en observeren van wat er is. Luister dan naar de ander en stel vragen om het te verduidelijken. Toets of wat je denkt overeenkomt met de ander en vat het geheel samen. Pas hem in iedere meeting/dialoog 1 x toe en je train hem a: in, en b: de kwaliteit van werk en samenwerking verbetert. Succes!

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl