Wat Synchroonzwemmen voor je doet tijdens Covid19

door | 1 apr 2020

Landen

In de laatste training voordat we in Nederland naar de intelligente lock down gingen hoorde ik dat we toch nog een ‘go’ kregen. Ondanks een memo van de organisatie waarin stond dat per direct alle evenementen – waaronder trainingen – gecanceld waren. De groep wilde graag en ik was er toch. De eerste ochtend ging nog redelijk maar na de rede van de Minister-President Rutte ging het lampje langzaam uit. We wisselden verhalen uit over het effect op hen zelf.  Wat doet dit met jou, wat voel je, wat wil je doen?  De expat’ers vertelden verdrietig hoe eenzaam ze zich voelden in Nederland nu. Zo zonder familie.

Focus

Ik kon als trainer prima in het hier en nu zijn en de training goed leiden. Ik was in het geheel niet afgeleid. Dit herken ik vanuit mijn topsport verleden. Eens trainden we met het nationale duet en hun opdracht luidde: wat er ook gebeurt: je zwemt de gehele choreografie uit. Tijdens hun run-through gingen wij trainers ruzie maken, gooiden stoelen in het water, zetten hun muziek keihard of zelfs uit en lieten een hond langs de badrand rennen. Maar de topsporters deden wat hun was opgedragen. Ze waren totaal verbaast over wat wij gedaan hadden: ze hadden niets gemerkt. Totale focus op de taak.

Afgeleid

Mijn groep lukte dit niet tijdens de Team Essentials Training. Tijdens de oefeningen in subgroepen bleven ze, heel logisch, praten over het Corona virus en wat dit deed met onze wereld in het grotere geheel. Ik had er alle begrip voor. En leerde ook iets over mezelf. Ik had blijkbaar nog steeds die geknepen focus uit mijn sportverleden. Wat fijn. Maar als anderen het niet kunnen brengt het ons toch niet verder. Het zij zo.

Aan iedereen: be safe, stay healthy!

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl