Zaterdag

door | 15 okt 2017

Recuperatie: ontspanning en inspanning

De westerse professional kent een hogere en langere belastingsperiode over zijn werkende leven dan zijn ouders. De burn-out onder Millenials (de cohort volgend op de generatie X, geboren begin 80’er jaren tot mid 1995) is inmiddels een droevig feit. Meer en meer is bekent dat regelmatige ontspanning in korte perioden meer brengt dan 4 weken op vakantie. Hoe zit het met jouw verstrooiing…? De mijne ziet er soms zo uit:

Zaterdag

Het zoemt zacht
met eikse ruis
hoog boven me

De vertrekkende nacht
maakt schoorvoetend plaats
voor zonzachte ontspanning
De Zaterdag

Majestueus fluistert ze
en brengt mijn vliegende gedachten
tot stilstand even
ik voel me verzachten

Ze huist en nest gastvrij
beschermt, voedt en omdakt
in zomer, herfst en mei
mijn lief, mijn eik

Ps: En dichten is goed voor je brein: het brengt, net als tekenen, doodle’en en handwerken rust.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl