Zes handige feedbackvragen

door | 20 mei 2021

Je eigenheid weten

Wat maakt ons mens als algoritmes en het World Wide Web ons leven regisseren, maken en zijn? Wat is nog echt? De waan van de dag redigeert ons: taken, rollen, verantwoordelijkheden, deadlines, KPI’s en de dwingende ‘afspraak is afspraak’. Kun je in deze sturende en eisende dimensie vanuit jezelf creëren en scheppen: vernieuwend, fris en creatief? Tegen de bevestigende stroom bij je kwaliteiten en eigenheid komen is een worsteling. Wat voeg jíj toe in het leven, in deze (professionele) wereld? Wat laat je na, wat is jouw legacy? Er durven te zijn in al je bijzonderheid, gekkigheden, kracht en afgebrokkelde rommelige breuklijnen.

Kwetsbaarheid vanuit het zelf

De keuze om kwetsbaar te durven zijn en dit te delen met de mensen om je heen geeft verbinding met (en herkenning bij) anderen. Durf je jouw eigenheid, je kleur en klank te laten zien en horen in de wereld? Doe je dit met zelfvertrouwen, kracht en moed? Of laat je het: ben je bang voor weging en afwijzing? Het zijn onze Voorzichtige Schreden, elke keer weer: “Zie mij!”. Omdat je het lef hebt om de rol van leerling aan te gaan. Niet alleen scholen op hard skills (kennis, professionele vaardigheden), maar ook je persoonlijke effectiviteit aandacht geven.

Ontvankelijkheid van de ander

Als de ander kijkt vanuit oordeel en vinden heeft dit gevolgen voor zijn, denken, voelen en doen (of laten) van de zender. Hoe de ander jou ervaart voegt toe aan het zijn van jezelf en de ander. En alles is waar. Door hierover te praten leer je je klankkleur ook anders horen: dus vragen hoe de ander je ziet en beleeft. Door niet alleen vragen naar eventuele verbeterpunten maar vooral doorvragen over je kracht, talenten en kwaliteiten. Hier een aantal vragen die je daarbij helpen:

  1. Wat zie je mij doen wat ik vooral in stand moet houden?
  2. Waar ben ik goed in, wat doe ik effectief?
  3. Wat voeg ik toe wat waardevol is?
  4. Welke communicatieve handigheden zie je mij toepassen? Eén op één en in een grotere setting?
  5. Wat zou jij ook willen kunnen wat je mij ziet doen?
  6. Wat maakt mij uniek/effectief in de professionele setting? En welk positief effect heeft dit om mijn omgeving?

Wil jij ook je eigen klankleur beter horen en leren kennen? En weten wat jij hebt toe te voegen in het leven? Lifecoaching staat stil bij jouw thema’s, talenten en bijzondere kwaliteiten. Bel met 06 53 706 242 voor een kennismakingsgesprek. Of mail even met info@visiepoint.nl.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl