Zintuigelijk waarnemen en Het Grote Lijden

door | 16 jan 2017

Volwassenen zijn gebroken kinderen
Als pasgeborenen staan onze zintuigen vol open. We voelen en doen in optima forma. Brigitte Kaandorp zegt in haar conference: “Baby’s? Er gaat wat in, er komt iets uit… meer is het eigenlijk niet”. Als baby zijn we gaaf en ongeschonden maar gedurende ons leven ervaren we vele, onontkoombare momenten van pijn en lijden welke onze ziel verandert.

De Vier Nobele Waarheden
Deze van Gautama Boeddha vormt de basis van het boeddhistische onderricht. Wat houden ze in?

 1. Er is lijden
 2. Het lijden heeft een oorzaak
 3. Het lijden kan opgeheven worden
 4. Er is een pad dat leidt tot opheffing van het lijden

Ad 1) Er is lijden in de wereld:
We doen er alles aan om comfortabel te leven en lijden te vermijden. We staan in een constante ontevreden stand van fundamenteel streven naar geluk en houden krampachtig vast aan ons onstabiele, immer vergankelijke geluk. De waarheid is dat het leven ook onlosmakelijk verbonden is aan verdriet. Zonder schaduw immers geen licht.

Ad 2) Het lijden heeft een oorzaak:
Ons lijden ontstaat ten gevolge van ons begeerte. We bestaan uit zintuigelijk begeerte: denk aan geur en smaak, sensueel genot (voelen) of ons mentale begeerte naar plezierige gevoelens. We hebben ook een begeerte naar ‘bestaan’: we willen dat wát we hebben opgebouwd vooral zo blijft. In overweging Eventueel willen we een alternatieve vorm en omstandigheid in overweging nemen. Daarom kosten veranderingstrajecten in organisaties zoveel tijd, energie en weerstand.
Als laatste kennen we het begeerte naar niet-bestaan welke ontstaat als we discomfort ervaren. We streven dan naar niet willen bestaan in die nare omstandigheden.

Ad 3) Het lijden kan opgeheven worden
Ons lijden neemt af als we onze hunkeringen kunnen verminderen en we open staan voor de realiteit zoals die er is. Als we met een milde accepterende houding in het hier en nu ervaren wat er in en met ons gebeurt (Mindfulness). Interessant is dat ons lijden afneemt als we er aandacht aan besteden en het gaan begrijpen en het ervaren en voelen. We gaan dan tegen onze neiging van het negeren -ons afwenden- in. Dus we kijken juist naar de pijn, en bijzonder genoeg neemt de intensiteit dan af. We ontspannen dan in de pijn. Verder komt hulp uit het volgende punt:

Ad 4) Het Acht Voudige Pad
De weg welke leidt tot opheffing van het lijden is het Acht Voudige Pad:

 1. Het juiste inzicht
 2. De juiste intentie
 3. De juiste spraak
 4. Het juiste handelen
 5. De juiste wijze van levensonderhoud
 6. De juiste inspanning
 7. De juiste aandacht
 8. De juiste concentratie

In onze volgende Artikel meer over de verlossing van Het Grote Lijden van ons ieder.

Inmiddels bestaat er ook de ‘geherformuleerde Vier Nobele Waarheden’ omdat deze beter in de westerse wereld resoneren. Ze luiden als volgt:

 • Er is geluk
 • Men ervaart dit geluk wanneer men het Achtvoudig Pad bewandelt
 • Soms is er geen geluk
 • De oorzaak daarvan is hunkering en begeerte

ITIP
Bron:

School voor Leven en Werk. Uit de opleiding Instrument voor Hulp, Mindfulness tijdens training en coaching.

Bijdrage van Erna van Lingen

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl