Je 25 jaar lang aan dezelfde steen stoten?

door | 20 nov 2023

Wij mensen zijn patroondieren

Elke dag lopen we als een ezel rondom de olijfpers. Onze patronen zijn zo ingesleten dat we er niet bij na hoeven te denken. Herken je dat? Je check als het ware uit en bent met je gedachten elders. Dat geeft comfort en ons systeem komt tot rust als iets bekend is. Zo creëer je snelwegen in je brein en delete je de hazenpaadjes waar je harder voor moet werken en met meer aandacht bij moet blijven. Dat vraagt meer energie die we niet altijd over hebben.

Een ezel stoot zich in het algemeen niet aan met de bekende steen

Een leidinggevende gaf 25 jaar leiding aan zijn medewerker. An sich was de werkrelatie goed te noemen, evenals de werkkwaliteit van de medewerker. Hij was echter een rigide ambtenaar die elke dag stipt om 17.01 u met zijn kont op het fietszadel zat. Zo was hij altijd op tijd thuis voor het eten dat voor hem klaar stond. Iedere klant die hij hielp droeg hij om 16.58 u over aan een collega (die het ook druk had).  De leidinggevende irriteerde zich aan de inflexibiliteit en had ieder jaar met hem een gesprekje hierover van zo’n 30 min.. Maar tot nieuw gedrag kwam het nog nooit.

Hoe lang doe je dit eigenlijk al zo?

…vroeg ik hem. Hij keek me verbaasd aan en zei toen: “… al 25 jaar lang…?” Tot op dat moment had hij daarover nooit nagedacht. Een collega rekende snel uit: dan heb je al 12,5 u in hem gestoken. En tot aan het pensioen van de leidinggevende was het nog 18 jaar. Dus nog eens 8 uur reprimande/feedback zonder effect. Ik vroeg hem welke andere opties hij had om de medewerker te bereiken? De leidinggevende zei: “geen”. In het leidinggevende traject waar hij nu in zat ontdekte hij allerlei opties zodat ie het functioneringsgesprek anders kon voeren.

Wil je weten hoe? Een belangrijke bouwsteen was die van: gedachten + gevoelens = gedrag. Lees er meer over in deze blog.

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl