Kantelmoment

door | 15 aug 2017

Vlák voordat je gaat

Ken je dat moment? De beweging dient zich aan: je hebt ergens over nagedacht, alles goed overdacht en besproken met anderen. Wellicht ook op basis van je intuïtie een besluit genomen. De opmaat naar de volgende fase zet zich daarna in. Dit is de fase van momentum, energie, #zinin en actie. “Excitement” zeggen de Engelstaligen. Je voelt het in je diepste binnenste en je geest-en daadkrachten maken zich klaar voor actie. Je bent klaar om het neer te zetten in de wereld.

Definitie van Momentum:

Het begrip momentum stamt uit het Latijn: “Periode waarin een duidelijke beweging te zien is, omhoog dan wel omlaag in een kansrijke situatie die maar kort duurt. Een moment waarop het belangrijk lijkt om door te zetten of te gaan doen. Ook wel: aandrift, esprit, fut, kracht en werklust.”

Fantastische fase

Ik hou er zo van. Dat gevoel van “vurigheid” en het gevoel van intense passie en hartstocht welke maar één weg kent: voorwaarts, de wereld in! Alle fasen van mijn leven waarin ik groei doorleefde werden hierdoor gekenmerkt. Het sterke verlangen iets onder de knie te krijgen en werkelijk volwassen te groeien in iets. Het voelt bijna als een verliefdheid. En met dit verliefde gevoel komt ook afzien. De lastige valkuilen die geslecht moeten worden en eindeloos doorzettingsvermogen vragen.
Enfin, daarover hebben we het volgende keer.

Ps: wil je leren hoe je Momentum creëert?
Hier vind je stappen welke je dan te zetten hebt: visiepoint.nl/katalysator-voor-momentum

Erna van Lingen is een veelzijdige professional en auteur van blogs en artikelen die gaan over leven en werk in de breedste zin van het woord. Haar blogs creëert ze zelf, zonder ChatGPT of AI in te zetten. Ze zijn authentiek, creatief en uit het leven gegrepen. Erna traint, coacht, faciliteert en verzorgt ontwikkeltrajecten gericht op het aanboren van de kwaliteiten en talenten van het individu, het team en/of de organisatie. Samen met de ander onderzoekt ze waardevrij wat krachtig en helpend is en wat beter of anders kan. Samenwerken, waarderend kijken, openheid en verbindende en geweldloze communicatie kenmerken haar werkstijl.

U kunt haar bereiken via 06 53 706 242 of info@visiepoint.nl